Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur to scentralizowany, zarządzany przez Ministerstwo Finansów system teleinformatyczny . Służy wystawianiu i odbieraniu faktur ustrukturyzowanych. Są to faktury zgodne ze wzorem określonym w przepisach KSeF.

Krajowy System e-Faktur wprowadzono jako rozwiązanie dobrowolne od 1 stycznia 2022r. Zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym e-Faktury stanowią jedną z dopuszczonych form wystawiania faktur (obok faktur papierowych i elektronicznych). Dla podatników VAT czynnych KSeF będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Natomiast od 1 stycznia 2025 roku z systemu korzystać będą musiały również podmioty zwolnione z VAT.

Z dniem 1 stycznia 2025 r. wszyscy podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców będą zobligowani do korzystania z KSeF.

Przede wszystkim należy zweryfikować obowiązujące aktualnie w przedsiębiorstwie procedury związane z fakturowaniem. Następnie wybrać zespół odpowiedzialny za proces fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur i odpowiednio ten zespół przeszkolić. Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że przedsiębiorstwo ma dostęp do KSeF. Ostatnim etapem przed wdrożeniem jest przetestowanie narzędzia i procesu związanego z e-Fakturowaniem w systemie.

Mała firma JDG ➜ około 5 tygodni

Mała firma Spółka ➜ około 7 tygodni

Średnia firma ➜ około 10 tygodni

Duża organizacja ➜ około 13 tygodni

Telefon

+94 343 44 23

ul. Szczecińska 8-10/14

75-135 Koszalin

Scroll to Top